Pun��ochov�� kalhoty Lycra 105 - 20 DEN b����ov�� 2